Barátságos Internet
 

Menü

 
 
Főoldal
Bemutatkozás
Gyerekeknek
Szülőknek
Pedagógusoknak
Biztonságos Tippek
SPAM
Játékok
Minősítés
Cél
EU irányelvek
Módszer
Működési elv
Kizáró tényezők
Tartalmi jellemzők
Alkalmazás
Barátságos oldalak
Szószedet
Letöltés
Kapcsolat
 

Kizáró tényezők

A kizáró tényezők nem foglalkoznak az amúgy is illegális tartalommal.

A kizárandó tartalmak:

Az egyértelműen felnőtteknek szánt szexuális jellegű tartalmakon túl a szexualitás minden olyan formája és megjelenítése, mely nem kifejezetten felvilágosító jellegű, ismeretterjesztő vagy művészeti kontextusban jelenik meg, a célcsoportnak megfelelő előadásmódban.

Kivétel ez alól a szerelem romantikus megjelenítése (pl. csók, ölelés)

A fizikai erőszak alábbi formái, ahol a fizikai erőszak kifejezés minden olyan erőszakos cselekményre vonatkozik, ami tudatosan és szándékosan egy másik élőlény ellen irányul. Az élőlény kifejezés magában foglalja az embereket, állatokat és mesebeli alakokat:

Nemi erőszak vagy arra irányuló cselekvés

Fizikai kínzás (szándékos fájdalomokozás, pl. kicsavart végtagok, elektrosokk stb.)

Gyermekek ellen elkövetett bármilyen erőszak (kivéve a gyerekek közötti játékos civakodást)

Állatok ellen elkövetett bármilyen erőszak (pl. ütlegelés, rugdosás stb.)

Olyan balesetek, katasztrófák vagy háborúk ábrázolása, ahol láthatóan emberek vagy állatok esnek áldozatul (pl. rádől egy fal, elüti az autó)

Az alább felsoroltak abban az esetben szolgálnak kizáró okul, amennyiben különös kegyetlenséggel, öncélúan, általában az agresszív magatartást propagáló módon jelennek meg:

Közvetlen fizikai erőszak ábrázolása (pl. ütés, rúgás, taposás, birkózás, fojtogatás)

Különféle eszközökkel elkövetett erőszak (pl. pisztoly, kés, kard, lézerkard stb.)

Háború során elkövetett erőszak (pl. tank, lángszóró, ágyú stb.)

Bűnözők elleni erőszak (a jó harca a gonosz ellen, pl. terroristák, gyilkosok stb.)

Fizikai erőszak élettelen dolgokkal szemben (pl. rongálás, gyújtogatás stb.)

Az erőszak komikus jellegű (ütlegelős csetepaté), vagy kedvesen játékos megjelenítése elfogadható (pl Tom és Jerry, Stan és Pan, torpedó társasjáték stb.).
Ezen tényezők értékelésénél tekintettel kell lenni az életkorra jellemző sajátos világképre, a képzelt és valóságos elemek összekeveredésére, emiatt nagyfokú toleranciával lehet viszonyulni olyan halálosnak értelmezhető, de a valóságban nem létező eszközök használatára, mint a "lézerkard" vagy csak a mesékben létező lények, mint a sárkányok lemészárlására.

Erőszak, baleset, természeti csapás, betegség vagy egyéb ok miatt bekövetkezett súlyos sérülés vagy torzulás bemutatása:

Ahol a sérülés jól látható, részletesen ábrázolt, és egyértelműen érzékelteti a sebesülés okozta fájdalmat, kínt vagy megszégyenülést. (pl. ömlő vér, levágott vagy letépett végtagok, elvágott torok, daganat vagy égési sebek, születési rendellenességek stb.)

A félelemkeltés bármely formája, félelem kiváltására alkalmas és felzaklató tartalmak:

Öngyilkosság vagy öngyilkossági kísérlet

Kegyetlen, értelmetlen vagy hirtelen halál (kivétel az elmúlás szép vagy metaforikus ábrázolása)

Rémült emberek bemutatása, akik egyértelműen és jól láthatóan félnek (jelei pl.: vak pánik, izzadás, remegés, sokkos állapot, sikoltozás és zokogás) - kivéve ha rögtön megmenekülnek.

Ijesztő történések vagy szituációk ábrázolása a gyerek megszokott környezetében (pl. pókok másznak ki a lefolyóból, madarak támadnak az utcán). Mindennapi környezetnek számíthat: város vagy falu, iskola, tengerpart, bolt, erdő, játszótér, kórház. Szokatlan helyszín pl. a dzsungel, űrhajó, kalózhajó stb.

Diszkriminatív jellegű megnyilvánulások vagy vélemények. (kivéve a történelmi dokumentumokat).

Indokolatlan durva beszéd, kivéve irodalmi alkotásokban, ahol meghatározó stílusjegy.

Obszcén, istenkáromló vagy egyéb káromkodások használata.

Kábítószerhasználat (kivéve megelőzési célból).

Alkohol vagy cigaretta túlzott fogyasztása, illetve gyerekek általi fogyasztása.

Aktuálpolitikai tartalom.

Szélsőséges vallási propaganda.

OldaltérképAdatvédelem